Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalni rad - dostojanstvo, solidarnost i socijalna pravda za sve

Financijski pokrovitelji:

- Primorsko-goranska županija, Grad Opatija, Grad Rijeka, Grad Zagreb

Predgovor 

Unazad nekoliko godina stručna i znanstvena javnost te utjecajne političke i javne organizacije siromaštvo izdvajaju kao glavni svjetski socijalni problem, a siromaštvo i socijalna isključenost postaju teme od posebnog interesa. Godina 2010. je upravo od strane Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije proglašena godinom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Diljem Europe održavaju se brojni skupovi o navedenim temama koje zauzimaju sve važnije mjesto i u našem društvu. Tim povodom je Hrvatska udruga socijalnih radnika IV. Konferenciju socijalnih radnika odlučila posvetiti pitanjima siromaštva i socijalne isključenosti te izazovima socijalnog rada da odgovori i utječe na smanjenje rizika koji proizlaze iz tih socijalnih problema.

Cilj je ove konferencije kroz izlaganja, radionice i poster prezentacije prikazati i raspravljati o različitim iskustvima profesije socijalnog rada u područjima (1) osnaživanja i zagovaranja siromašnih i socijalno isključenih skupina, (2) pružanja podrške socijalnom uključivanju siromašnih i socijalno osjetljivih skupina kao što su: osobe bez obrazovanja ili nisko obrazovane osobe, osobe starije životne dobi, žene, nezaposleni, osobe s tjelesnim, intelektualnim i psihičkim teškoćama te kronično bolesne osobe, samohrani roditelji i višečlane obitelji, djeca i mladi, osobe u sukobu sa zakonom, zaposleni s niskim primanjima ili bez plaće, etničke, nacionalne, vjerske, seksualne i rodne manjine i beskućnici, (3) dostojanstva, kreiranja osobnog odnosa i prakse uključivanja siromašnih i socijalno isključenih, (4) pristupa javnim dobrima, uslugama i socijalnim pravima, (5) ulozi civilnog sektora i vjerskih organizacija u socijalnom uključivanju te o (6) ulozi socijalnog rada u promicanju strukturalnih promjena i mjera borbe protiv siromaštva. Uz dva eminentna plenarna predavača koja se primarno bave problematikom siromaštva i socijalne isključenosti, na ovoj konferenciji biti će prigode razmotriti i raspraviti provođenje aktualne reforme socijalne skrbi u Hrvatskoj, u čiju je svrhu organiziran okrugli stol.

Niti jedna profesija nije zaokupljena problemima siromaštva i socijalne isključenosti kao profesija socijalnog rada. Potreba za pomoći i podrškom ljudima koji su se suočavali s raznim aspektima materijalne i socijalne deprivacije, utjecali su na razvoj profesije socijalnog rada. Također, unatoč činjenici da je životni standard ljudi u ekonomski razvijenim zemljama sve bolji, socijalni radnici se i nadalje suočavaju s izazovom odgovaranja na potrebe i prava siromašnih i socijalno isključenih skupina u novim društvenim, ekonomskim i političkim uvjetima. Iako je tomu tako, ovoj tematici se posvećuje relativno malo pozornosti na široj profesionalnoj razini.

Opredjeljenje za pojam problem, a ne fenomen siromaštva i socijalne isključenosti proizlazi iz toga što se socijalni radnici primarno i svakodnevno bave upravo posljedicama i teškoćama koje donosi siromaštvo i socijalna isključenost – na praktičnoj razini. Fenomenologijom se pak u većoj mjeri bave sociolozi, ekonomisti, političari. U definiciji i određenju socijalnog rada od strane Međunarodne federacije socijalnih radnika stoji da se profesija prvenstveno bori za smanjenje siromaštva, te prava ranjivih i marginaliziranih skupina ljudi na način da se zalaže za njihovo uključivanje i prihvaćanje od strane društva. Također se navodi da se profesija socijalnog rada zalaže za društvene promjene. To podrazumijeva djelovanje na široj društvenoj razini. No, stvarnost je u svijetu, a osobito u nas sasvim drugačija. Neki strani autori, socijalni radnici, koji prate ulogu profesije socijalnog rada u sudjelovanju u strukturalnim promjenama u Europi, navode da još uvijek nije uobičajeno da socijalni radnici pokreću rasprave o rastućem siromaštvu i nejednakosti, te je «...još više neuobičajeno da budu saslušani od strane vladajuće strukture». Smatraju da uloga socijalnih radnika treba biti i u prenošenju glasa ljudi koji žive u materijalnoj i socijalnoj deprivaciji prema političkim strukturama i planiranju intervencija protiv siromaštva i isključenosti, te da trebaju imati jednu od ključnih uloga na svim razinama u kreiranju i provođenju socijalne politike.

Kad se osvrnemo na stanje u Hrvatskoj, nameće se pitanje: što je s doprinosom naše profesije u suzbijanju siromaštva? Bori li se profesija socijalnog rada za smanjenje siromaštva i na koji način? Što socijalni rad čini po pitanju uključivanja ljudi koji žive u siromaštvu i njihovog prihvaćanja od strane društva? Je li potrebno da socijalni radnici, kao kompetentni poznavatelji potreba siromašnih i socijalno isključenih skupina, učine nešto i na široj društvenoj razini? Može li i kako profesija socijalnog rada unaprijediti položaj siromašnih i socijalno isključenih ljudi? Koliko smo uopće educirani o problemima siromaštva i o radu s ljudima koji žive u siromaštvu?

Mnogo je pitanja u kojima je dijelom sadržan odgovor, no socijalni radnici većinom ostaju na margini rasprava i odluka o suzbijanju siromaštva i drugih oblika socijalne isključenosti, pri čemu je potrebno preuzeti i dio vlastite profesionalne odgovornosti. Ono bez čega je nemoguće nametnuti se kao profesija koja ravnopravno vodi rasprave i osmišljava mjere i intervencije na makrorazini je, uz znanje i kompetencije, postojanje malo više profesionalnog samopouzdanja i hrabrosti.

Stoga je IV. konferencija socijalnih radnika posvećena upravo siromaštvu i socijalnoj isključenosti kao jednoj od temeljnih tema socijalnog rada i vjerujemo da će biti korisnim i zanimljivim mjestom razmjene iskustava i promišljanja o tome koja je uloga današnjeg socijalnog rada u Hrvatskoj u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

 

           Ugodan rad i sudjelovanje na IV. konferenciji socijalnih radnika žele Vam

                                                           programski i organizacijski odbor Konferencije

 

Izdvojeno

INVITATION TO INTERNATIONAL CONFERENCE

THE ECONOMIZATION OF SOCIAL WORK: DIFFERENT APPROACHES IN RESPOND TO CHALLENGES”.

19-21 June 2014, Kaunas, Lithuania

...

više

Svjetski dan socijalnog rada 2014.

18.ožujka 2014. godine proslavljen je Svjetski dan socijalnog rada zalaganjem za ciljeve utvrđene globalnim planom za socijalni rad i socijalni razvoj (2012.- 2016.godine.)

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana socijalnog rada bila je "Socijalne i ekonomske krize-

...

više

VI. Konferencija socijalnih radnika

Hrvatska udruga socijalnih radnika je na zadnjem sastanku Izvršnog odbora donijela odluku da se VI. Konferencija socijalnih radnika održi u Zagrebu u periodu od 15. do 17. listopada 2014. godine u hotelu Antunović.

Radni naziv Konferencije je "Socijalni rad u doba

...

više